Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

 1. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w wieku przedszkolnym, dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym oraz rodzicom i opiekunom prawnym dzieci.Podchodzimy więc kompleksowo do rozwoju młodego człowieka.
 2. Udzielamy najważniejszych opinii honorowanych przez placówki szkolne i przedszkolne, a dotyczące w szczególności:
  • obowiązku szkolnego - przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego, spełnienia obowiązku szkolnego/przedszkolnego poza placówką szkolną lub przedszkolną
  • przebiegu nauki - dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości edukacyjnych, rozwojowych i psychofizycznych ucznia,indywidualizację nauczania na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia,zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
  • dostosowania egzaminu - dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego lub zawodowego.
 3. Możliwe jest uzyskanie refundacji na skorzystanie ze wspomagania wczesnego rozwoju dziecka.
 4. Udzielamy wsparcie psychologiczno - pedagogiczne rodzicom oraz prawnym opiekunom.
 5. Stosujemy sprawdzone metody rehabilitacji  dzieci metodami NDT Bobath, kinesiology taping, terapii metodą PNF czy masażu Shantala.
 6. Posiadamy doświadczoną i zaangażowaną kadrę
 7. Jako jedna z niewielu placówek rozwojowych w swojej ofercie mamy usługę Coachingu, której celem jest wsparcie w realizacji celów, aspiracji, założeń stabilnych emocjonalnie i świadomych Pacjentów.

 

ul. Mostowa 12, Kamionki
kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl
885 029 029
785 029 029