Położna środowiskowa

Położna jest specjalistą w zakresie opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia. Musi posiadać odpowiednie wykształcenie potwierdzone dyplomem studiów wyższych i prawem wykonywania zawodu.  Do kompetencji położnej w naszej przychodni w Kamionkach należą przede wszystkim takie kwestie jak: opieka nad kobietą w ciąży poprzez monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej, prowadzenie fizjologicznego porodu i połogu, przygotowanie kobiety do zostania mamą poprzez praktyczne porady i porodu, badanie i opieka nad noworodkiem i niemowlęciem do 6 tyg. Życia, edukacja zdrowotna kobiet, doradztwo dietetyczne w ciąży, profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych.

Położna może także samodzielnie udzielać określonych jej specjalizacją świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych.

Oferta naszego Centrum Zdrowia rodziny obejmuje:

  • Edukacje w zakresie planowania rodziny,
  • Opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu,
  • Opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną,
  • Opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,
  • Opiekę nad kobieta w każdym okresie jej życia.

W zakresie medycyny rodzinnej, położna naszej przychodni w Kamionkach - Lic.poł. Agnieszka Borkiewicz udziela:

  • Wizyt edukacji przedporodowej od 21 tygodnia ciąży
  • Wizyt patronażowe po urodzeniu dziecka
  • Wizyt po operacjach ginekologicznych

Jeśli zamieszkujesz: Daszewice, Borówiec, Szczytniki, Koninko, Kamionki, Poznań Głuszyna, Kórnik, Robakowo, Mieczewo, Rogalin i Rogalinek i bliskie okolice Poznania, to zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Nasi specjaliści

lic. poł. agnieszka borkiewicz - położna środowiskowo-rodzinna

Położna środowiskowo-rodzinna

Położna z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy zawodowej. Przez 11 lat pracowała jako Położna w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM na ul. Polnej 33 w Poznaniu. Od roku 2011 pomaga mamom i ich pociechom jako Położna Rodzinna.

tel. 535141205

ul. Mostowa 12, Kamionki
kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl
885 029 029