Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub/i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pierwsze wydanie dokumentacji jest bezpłatne.

Opłaty za powtórne udostępnienie dokumentacji:

  • 0,30 zł - 1 strona kopii 
  • 1,50 zł - dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych  
  • 5,00 zł - 1 strona wyciągu lub odpisu 

 

ul. Mostowa 12, Kamionki
kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl
885 029 029