Agnieszka Śliwka - Coach

AGNIESZKA ŚLIWKA

Coachingiem interesuje się od kiedy studiowałam na Akademii Ekonomicznej (studia magisterskie – Ekonomika Pracy i Zarządzania kadrami). Wówczas zdecydowałam, że napiszę pracę magisterską: Coaching jako nowoczesne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku. Dla celów zdobycia materiału empirycznego kontaktowałam się coachami w Polsce, aby pozyskać niezbędne materiały. Coaching (mój autorski) przeprowadziłam w firmie, w której pracowałam w tamtym czasie na stanowisku kierownika.

W 2019 ukończyłam Szkołę Coachów rekomendowanej firmy Grupy SET. Zdobywają niezbędne certyfikaty.

ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA SZKOŁY COACHÓW
DYPLOM COACHA AKADEMII SET®
AKREDYTACJĘ COACHA AKADEMII SET®NA POZIOMIE CCA

Doświadczenie zdobyłam we współpracy z menadżerami lub właścicielami firm oraz podczas projektu coachingowego (ok. 100 h) z miastem Poznań w 2019 roku. Więcej tutaj - https://www.coachas.pl/certyfikaty-rekomendacje/.

Coaching jest moim zdaniem najlepszym narzędziem do samorozwoju.

Coaching nie jest doradztwem, ani formą psychoterapii. Coaching to relacja partnerska, która zakłada, że Klient jest osobą kompetentną i świadomą. Ma swoje cele i sam podczas sesji dąży do ich realizacji. Coach, jest dla niego wsparciem w procesie, podczas realizacji celów, a jego narzędziami pracy jest aktywne słuchanie, umiejętne zadawanie pytań, odzwierciedlanie.

Jak mogę Tobie pomóc?

W zakresie oferty biznesowej:

  • Prowadzę coaching on the job dla pracowników średnich i dużych firm.
  • Coaching kariery dla pracowników na każdym stanowisku
  • Coaching dla pracowników średniego szczebla w przypadku ich awansu na stanowiska kierownicze
  • coaching dla właścicieli mikro, małych i średnich firm

Zapraszam na sesję osoby, które:

  • pragną zdefiniować i realizować cele
  • rozwiązać dylematy, z którymi się spotykają
  • sprecyzować kierunki działań
  • podjąć walkę ze słabościami
  • zdefiniować i ocenić opcję działań
Zobacz cennik
ul. Mostowa 12, Kamionki
kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl
885 029 029