Mgr Monika Grabek-Pisarska - Psycholog

MGR MONIKA GRABEK-PISARSKA

Absolwentka psychologii, specjalizacji klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia realizowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pracuję w nurcie behawioralno-poznawczym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z osobami uzależnionymi, a także ich rodzinami, osobami z zaburzeniami osobowości, osobami, które doświadczały przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej w placówkach ambulatoryjnych, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną, grupową i terapię par.

Od 12 lat pomagam moim klientom w pozbywaniu się takich problemów jak: nieradzenie sobie ze złością i gniewem, poczuciem winy i krzywdy, poczuciem braku sensu życia, zaniżonego poczucia własnej wartości, trudnościach w relacji z innymi.

W ostatnich latach mojej praktyki coraz częściej stykam się z bardzo młodymi osobami, nastolatkami zagrożonymi uzależnieniami  głównie od Internetu, gier komputerowych itd. Staram się w swojej pracy odnaleźć wspólny język z moimi młodymi pacjentami, nie oceniać, nie krytykować-rozmawiać. Rozumiem też jednak niepokój, bezradność, a czasem złość rodziców na problemy wychowawcze z własnymi dziećmi. Im też staram się pomóc, namawiając czasem do indywidualnej pracy nad sobą, a razie potrzeby oferuję terapię rodzinną.

Zobacz cennik
ul. Mostowa 12, Kamionki
kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl
885 029 029